top of page
logo_edited.jpg

Accedeix al fons europeu amb AGAR, una oportunitat única per impulsar el teu negoci i sumar-te a la digitació

Oferim diferents solucions per a cada sector:

Foto Balanza Negocio Alimentación.png

NEGOCIS D’ALIMENTACIÓ:

Implementació Eina Digital d'Anàlisi de Gestió

Categoria Kit Digital: BI i Analitica

Aquesta solució aporta llum sobre la gestió de l'empresa integrant tots els ingressos i els costos del negoci en una eina digital dinàmica d'anàlisi de dades, millorant el control i la presa de decision

Pack Eina Digital d’Anàlisi de Gestió: 2.750€ (+iva)

Inclou:

 • Recull de dades i digitalització de la informació

 • Anàlisi de costos de personal, estructura i marges del negoci

 • Càlcul del Punt Mort de l'empresa (o Llindar de Rendibilitat)

 • Implementació del Quadre Integral de Gestió Digital amb Google Data Studio

 • Implantació del procés de Tancament de Mes. Fixació d'Objectius

 • Formació per al manteniment i l'actualització de l'eina

Import màxim de l’ajut en aquesta categoria:

 • 0 < 3 empleats: 1.500€ (fins a 1 usuari)

 • 3 < 9 empleats: 2.000€ (fins a 1 usuari)

 • 10 < 50 empleats: 4.000€ (fins a 3 usuaris)

Foto Balanza Negocio Alimentación.png

NEGOCIS D’ALIMENTACIÓ:

Eina Digital d'Anàlisi de Costos per a Obradors

Categoria Kit Digital: Gestió de Processos

Aquesta solució està enfocada a ordenar, digitalitzar i automatitzar tots els costos de producció de l'obrador mitjançant una aplicació informàtica actualitzable per conèixer els costos reals dels elaborats propis, analitzar els preus de venda i així finalment millorar els marges i la rendibilitat.

Pack Implantació Eina d'Anàlisi de Costos per a Obradors:
des de 4.500€ (+iva)

Inclou:

 • Parametrització de l'eina amb ingredients, dades de vendes i albarans de compra.

 • Elaboració d'escandalls amb visites in situ: productes més venuts i elaborats propis (fins a 150 articles)

 • Digitalització d'escandalls Revisió de preus de venda i anàlisi de productes per tipologia

 • Anàlisi de vendes del darrer any. Càlcul de Llei de Pareto

 • Formació per al manteniment i l'actualització de l'eina

Import màxim de l'ajuda en aquesta categoria:

 • 0 < 3 empleats: 500€ (fins a 1 usuari)

 • 3 < 9 empleats: 2.000€ (fins a 3 usuaris)

 • 10 < 50 empleats: 6.000€ (fins a 10 usuaris)

Foto Buffet Hotel.png

HOTELS, BUFFETS I CÀMPINGS:

Implementació Eina Xef Control de Gestió Digital de la Producció en Cuina

Categoria Kit Digital: Gestió de processos

Amb aquesta solució es digitalitza part de la gestió a la cuina, aconseguint entre altres millores agilitzar els processos de compres i optimitzar les produccions segons previsió, reduint així els excedents, caducitats i els estocs innecessaris per millorar la rendibilitat de l'àrea de restauració de l'establiment.

Pack Gestió de Producció:
des de 10.150€ (+iva)

Inclou:

 • Definició d'ingredients i parametrització d'articles, imports i proveïdors

 • Configuració de l'oferta gastronòmica: plats, roda de buffet, menús...

 • Recollida de dades a l'app per a la realització dels escandalls.

 • Configuració d'Escandalls i Fitxes Tècniques.

 • Revisió i verificació de dades amb menús reals.

 • Parametrització dels informes de consums, costos de plats i llista de compra.

 • Formació, Suport i Seguiment durant tot el procés.

 • Llicència dús durant la implantació. (9 mesos)

Import màxim de l'ajuda en aquesta categoria:

3 < 9 empleats: 2.000€ (fins a 3 usuaris)

10 < 50 empleats: 6.000€ (fins a 10 usuaris)

Foto Buffet Hotel.png

HOTELS, BUFFETS I CÀMPINGS:

Implementació Eina Xef Control per a la Gestió Digital de la Producció en Cuina i la Gestió Integral de les Compres

Categoría Kit Digital: Gestió de Processos

Aquesta solució inclou la implantació de la digitalització de producció a cuina integrant a més a l'eina un mòdul avançat de compres per a la realització de comandes en base a previsions i als escandalls dels menús que se serviran. Des de Chef Control es podran realitzar la llista de compra, l'enviament de comandes als proveïdors, l'entrada i la verificació de l'albarà i la seva gestió, mitjançant una passarel·la connectada al programa comptable de l'establiment

Pack Gestió de Producció + Mòdul Avançat de Compres:
des de 13.525€ (+iva)

Inclou la implantació completa de la Gestió de la Producció més:

 • Implantació del Mòdul Avançat de Compres

 • Formació a l'equip de Cuina i Magatzem

 • Parametrització d'Informes diversos de Compres i Consums

 • Llicència d'ús durant la implantació (12 mesos).

Import màxim de l'ajuda en aquesta categoria:

 • 3 < 9 empleats: 2.000€ (fins a 3 usuaris)

 • 10 < 50 empleats: 6.000€ (fins a 10 usuaris)

Foto Cocina Colectividades.png

RESIDÈNCIES I COL·LECTIVITATS:

Implem. de l'Eina Chef Control per a la Gestió Nutricional i Gastro. a Cuina

Categoria Kit Digital: Gestió de processos

Amb aquesta solució es revisa i reelabora l'oferta de menús del centre, digitalitzant i automatitzant els valors nutricionals de cada pauta alimentària. Mitjançant escandalls i fitxes tècniques actualitzables de cada plat, s'estandarditza l'elaboració i optimitzen les produccions segons previsió, reduint així els excedents i assegurant la correcta alimentació dels usuaris amb criteris nutricionals.

Pack Gestió Nutricional i Producció:
des de 7.880€ (+iva)

Inclou:

 • Revisió i confecció de la roda de menús per temporades, per a totes les pautes alimentàries del centre

 • Configuració d'ingredients, imports i valors nutricionals • Recollida de dades a l'app per a la realització dels escandalls

 • Configuració d'Escandalls i Fitxes Tècniques de cada plat

 • Revisió i verificació de dades amb menús reals

 • Parametrització dels informes de consums, compres i costos de plats.

 • Formació, Suport i Seguiment durant tot el procés.

Import màxim de l'ajuda en aquesta categoria:

3 < 9 empleats: 2.000€ (fins a 3 usuaris)

10 < 50 empleats: 6.000€ (fins a 10 usuaris)

bottom of page