top of page

Carnisseries, Peixateries i Obradors

GESTIÓ DE NEGOCI I ASSESSORIA

  • Diagnòstic de Situació

  • Creació i Implementació d'un Quadre de Comandament molt visual amb els principals indicadors de l'activitat: ingressos, foodcost, personal, estructura i ebitda.

  • Anàlisi de Vendes de productes, Llei de Pareto.

  • Implementació d'un sistema de Tancament de Mes, senzill i digitalitzat.

  • Assessoria i formació en Gestió de Negoci

unnamed (3).jpg
unnamed.png

GESTIÓ DE COSTOS DE PRODUCCIÓ

  • Implementació d'Escandallos i Fitxes Tècniques amb una eina digital actualitzable.

  • Gestió de la Producció sobre la base de la previsió i vendes.

  • Gestió de Compres: estandardització de proveïdors i productes en relació a les receptes.

  • Digitalització del Control d'Albarans i preus d'aprovisionament.

  • Seguiment del Food Cost.

Aquests son alguns del nostres projectes:

fanera.png
margarit.png
gremi 2.jpg
gremi carni.png
sergi.png
bottom of page